4.Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları/4th. International Student Application Results
13 Ocak 2023, Cuma
 1. Başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarının yanı sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de sunulması gerekir;
  • Ortaöğretim diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
  • 6 adet vesikalık fotoğraf,
  • Kabul mektubu,
  • Öğrenim vizesi veya ikamet
  • T.C. uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvuran adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır (Emniyet kayıtlarından ve pasaport, eğitim yıllarını içeren yurda giriş/çıkış belgesi),
  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra başvuru ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendi, anne ve babaya ait)
  • Sadece B2 Türkçe dil sertifikasına (YÖK’e bağlı devlet üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü) sahip olanların kayıtları yapılacaktır
  • Kayıtlar 13/01-02/02/2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Dönemlik harç ücretini yatırdığına dair dekont ve B2 Türkçe Dil sertifikanızı iso@batman.edu.tr (cemil.yardim72@gmail.com) adresine yollandıktan sonra elektronik posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilir.
  • Ödenen öğrenim ücretinin geri ödemesi yapılmaz.
 1. In addition to the original documents required at application, the following documents must also be submitted for the registration enrolment;
  • Equivalency Certificate that will be taken from T.R. National Education Ministry or representatives of Turkey and show that high school diploma is equal to the ones in our country,
  • Bank receipt that shows that tuition fee is deposited,
  • 6 portrait photos,
  • Student visa or resident permit
  • The ones of T.R. citizens who apply under Article 4 of the application conditions; must submit an approved document showing that they have study all their high school education abroad. (Country entry/exit certificate covering the entire duration of the study),
  • Who have dual-citizen with later achievement of Turkish citizenship during foreign citizenship, must submit a certificate of identity register copy (parents and yourself)
  • Only those who have B2 Turkish language certificate (Public University, Yunus Emre Institute) will be registered
  • Acceptance letter is sent via e-mail, after received B2 Turkish language certificate and the bank receipt that shows the tuition fee is deposited (iso@batman.edu.tr ; cemil.yardim72@gmail.com)
  • Tuition fees will not be refund.
 

2022-2023 Akademik yılı Uluslararası Öğrenci Başvuru sonuçları için TIKLAYINIZ
Click for International Student Application Results.

 
Yurtdışından/Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Takvimi
Kayıt Tarihleri
Registration Dates
13/01-02/02/2023
Dönem Başlangıcı
Beginning of Semester
06/02/2023