Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
 
MİSYON
Bilimsel ve mesleki açıdan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci, yenilikçi ve çevreci bireyler yetiştirmek ve yerel ve ulusal sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak.
 
VİZYON
Bilimsel ve mesleki eğitim ve öğretim kalitesini sürekli iyileştirerek turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci, yenilikçi ve çevreci profesyonel insan kaynağını yetiştirerek bölgesel düzeyde lider fakülte olmak ve uzun dönemde ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir fakülte olmaktır.
 
TEMEL DEĞERLER
Katılımcılık
Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.
Etik Değerlere Bağlılık
Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek. Fakültemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde,  bütün iç ve dış paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.
Kurumsal Aidiyet
Fakülte çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.
Yenilikçilik ve Girişimcilik
Yeni düşüncelerin ve girişimlerin eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek.
Çevreye Saygı ve Duyarlılık
Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.
Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.