Amaç ve Hedefler
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Turizm sektörüne ve turizm işletmelerine en az iki dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek, Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, Turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak, Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek, bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak, Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak, Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak, Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler Eğitim politikamız, öğrencilerimizi “bilimsel ve sosyo-kültürel birikim” ekseninde şekillendirmektir. “Bilimsel birikim” amacı doğrultusunda; turizm alanında geçmişten günümüze değişerek gelen, şu anda kullanılan ve uygulanan mevcut yaklaşımlar ile teknolojik gelişmeler öğrencilere aktarılır. Ayrıca, gelecekte oluşabilecek farklı senaryolar eksenindeki değişimler, öğrencilerin aktif olarak yer alacağı şeklide tartışılır. İşyeri stajı dönemi, teorik eğitimin iş yerinde çalıştırarak desteklendiği ve öğrencinin aktif olarak katıldığı pratik eğitimdir. Eğitimdeki temel felsefemiz; mezun olduğunda “turizm endüstrisini bilen ve kendini tanıyan” teknolojiye uyum sağlayabilen, bilgiye ulaşma konusunda eğitimli, hizmet ettiği alanda farklılık oluşturacak ve olayların gelişiminin zihinsel kurgusunu yapabilecek bireyler yetiştirmektir. “Kültürel birikim”, Batman Üniversitesi Turizm Fakülteli olmak ayrıcalığıyla ilgilidir. Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi diplomasını almaya hak kazanmalarıyla birlikte; yurt içinde veya yurt dışında pek çok farklı sektörde ve görevde çalışacak olan mezunlarımızın birbirine daima destek olarak ayrıcalıklı bir güç edinecekleri bilincini sağlamaktır. ”Bilim Dünyasına Açılan Pencereniz” sloganı altındaki yaklaşım ve paylaşımlar kültürümüzün sürekliliğini sağlar. Batman Üniversitesi Turizm Fakülteli olan her birey bu kültürel birikimle donanır.