Tarihçe
Tarihten Geleceğe
Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi, turizm eğitiminin önde gelen dört bölümü olan Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümleri olmak üzere 2021 yılında kurulmuştur.
Konaklama, seyahat ve turizm önemli küresel ekonomik sektörler olduğundan, fakültemiz bu büyüyen ve gelişen endüstrilerde lider olmayı düşleyen motivasyonu yüksek, parlak öğrencileri cezbedecek  rekabetçi bir program yoluyla hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Turizm Fakültesi hem endüstrinin ihtiyaçlarını hem de öğrencilerin beklentilerini karşılamayı esas almaktadır. Uygulamayı ve vizyonerliği birlikte öngören ders programımız, mezunlarına güçlü bir işletmecilik altyapısı yanında endüstrinin karmaşıklığına ve taleplerine yönelik gerçekçi bir anlayış sunma hedefindedir.
2014-1015 Eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında başlayan Turizm İşletmeciliği lisans programımız aracılığıyla, öğrencilerimize değişimi yönetme, iletişim kurma, karmaşık iş ortamlarında ayakta kalma ve konaklama ve turizm işletmeciliğini geliştirme araçlarını, yol ve yöntemlerini sunacağız. Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde, zengin turistik değerlere sahip olan Batman ve bölgesi laboratuvarımız, turizm endüstrisi okulumuz ve öğrencilerimiz ise mesleğin geleceği olacaklardır.
Turizm Fakültesi’nin vereceği lisans derecesi diploması eğitimin yalnızca bir yönüdür. Güçlü bir liderlik- işletmecilik alt yapısı yanında en az onlar kadar önemli olan destekleyici program veya sertifika programları ile deneysel öğrenmeyi de dört yıllık eğitim döneminde sunmaya önem vereceğiz.
Turizm çalışanları, yeni topluluklar inşa etmeye, kültürel sınırları yıkmaya, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeye ve açık alan veya doğa sevgisi aşılamaya yol açan unutulmaz deneyimler yaşamaları yönündeki katkılarıyla “Başkalarının Yaşamlarını Zenginleştirirler”. Yani, işimiz eğlence ve coşkuyu hayatlarına taşıyarak insanları mutlu kılmaktır.  Turizm İşletmeciliği Bölümü, öğrencilerimizin turizm yöneticiliği alanında anlamlı bir kariyer sürecine yönelmelerinde ihtiyaç duyacakları liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirecektir.
Turizm işletmeciliği programımız öğrencilerimizi güçlü kuramsal bilgi sağlamanın yanında mesleki gelişimleri için pratik – uygulama bilgilerini de dikkate almaktadır. Ulusal veya Uluslararası turizm işletmelerinde yapılacak zorunlu staj yanında, Üniversitemize ait Hasankeyf Uygulama Oteli’nde de sistematik olarak uygulama yapma olanağı sunacaktır. Tüm bu çabalar için, ilgili tüm paydaşlarla (sektör, kamu temsilci veya kurumları) yakın işbirliği sürdürülmektedir. Kişiye özel mentörlük katkıları yüksekokulumuzca öğrencilerimize sunularak, mezun olduklarında ihtiyaç duyacakları becerileri sağlanmış olacaktır.
Çok dillilik, çok kültürlülük anlayışı, öz/kültürlerarası iletişim, yaratıcı ve yenilikçi fikir geliştirme ve ilham/sezgi gelecek başarımızın başlıca adımlarıdır. Bu nedenle, dört yıl içinde Almanca, Rusça veya Fransızca olmak üzere zorunlu iki yabancı dil daha öğrenmeleri sağlanacaktır. Böylelikle, her mezunumuz İngilizce yanında iki yabancı dil daha öğrenerek üç yabancı dille mezun olacaktır.