Dekanın Mesajı
Seyahat ve turizm, önemli küresel ekonomik sektörlerdir. Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi büyüyen ve gelişen endüstrilerde lider olmayı düşleyen motivasyonu yüksek, parlak öğrencileri cezbedecek rekabetçi bir program yoluyla hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemiz hem endüstrinin ihtiyaçlarını hem de öğrencilerin beklentilerini karşılamayı esas almaktadır. Uygulamayı ve vizyonerliği birlikte öngören ders programımız, mezunlarına güçlü bir işletmecilik altyapısı yanında endüstrinin karmaşıklığına ve taleplerine yönelik gerçekçi bir anlayış sunma hedefindedir. Turizm Fakültesi’nin vereceği lisans derecesi diploması eğitimin yalnızca bir yönüdür. Güçlü bir liderlik- işletmecilik alt yapısı yanında en az onlar kadar önemli olan destekleyici program veya sertifika programları ile deneysel öğrenmeyi de dört yıllık eğitim döneminde sunmaya önem vereceğiz.
Turizm çalışanları, yeni topluluklar inşa etmeye, kültürel sınırları yıkmaya, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeye ve açık alan veya doğa sevgisi aşılamaya yol açan unutulmaz deneyimler yaşamaları yönündeki katkılarıyla “Başkalarının Yaşamlarını Zenginleştirirler”. Yani, işimiz eğlence ve coşkuyu hayatlarına taşıyarak insanları mutlu kılmaktır.  Turizm İşletmeciliği Bölümü, öğrencilerimizin turizm yöneticiliği alanında anlamlı bir kariyer sürecine yönelmelerinde ihtiyaç duyacakları liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirecektir.
Turizm Fakültemiz öğrencilerimize güçlü kuramsal bilgi sağlamanın yanında onların mesleki gelişimleri için pratik – uygulama bilgilerini de dikkate almaktadır. Ulusal veya Uluslararası turizm işletmelerinde yapılacak zorunlu staj yanında, Fakültemize ait Hasankeyf Uygulama Oteli’nde de sistematik olarak uygulama yapma olanağı sunacaktır. Tüm bu çabalar için, ilgili tüm paydaşlarla (sektör, kamu temsilci veya kurumları) yakın işbirliği sürdürülmektedir. Kişiye özel mentorluk katkıları yüksekokulumuzca öğrencilerimize sunularak, mezun olduklarında ihtiyaç duyacakları becerileri sağlanmış olacaktır.
Çok dillilik, çok kültürlülük anlayışı, öz/kültürlerarası iletişim, yaratıcı ve yenilikçi fikir geliştirme ve ilham/sezgi gelecek başarımızın başlıca adımlarıdır. Bu nedenle, dört yıl içinde Almanca, Rusça ve Fransızca olmak üzere zorunlu iki yabancı dil daha öğrenmeleri sağlanacaktır. Böylelikle, her mezunumuz İngilizce yanında iki yabancı dil daha öğrenerek üç yabancı dille mezun olacaktır.