İdari Kadro

Suat Günzüt

Fakülte Sekreteri

Ramazan Tunç

Şef

Azat Becerekli

Bilgisayar İşletmeni

Evin Başak Erçel

Bilgisayar İşletmeni

Tarkan Demir

Bilgisayar İşletmeni

Kemal Yılmaz

Hizmetli