Turizm Rehberliği Bölümü olarak "Turizm Rehberliği Söyleşileri" kapsamında ilk etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Sonay KAYGALAK ÇELEBİ'nin "Yeni Yasa Taslağı’nın Turist Rehberliği Mesleğine Olası Etkileri" konulu sunumuyla gerçekleştirildi. Söyleşiye Turizm Rehberliği bölüm öğrencilerinin yanı sıra, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feridun DUMAN, Doç. Dr. Volkan GENÇ, Doç. Dr. Bülent AYDIN ve Arş. Gör. Emrah TAŞARER katılım gösterdiler.