Dekanlık

Doç. Dr. Reşat Arıca

Dekan Yardımcısı

Suat Günzüt

Fakülte Sekreteri