Fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Reşat Arıca ve Doç. Dr. Abdülkadir Çorbacı tarafından hazırlanan sanal gerçeklik eğitimi projesi Batman Üniveristesi öğrencilerine uluslararası eğitim alma ve yenilikçi trendleri takip etme noktasında önemli fırsatlar sağlayacaktır.