Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılarının oluşturduğu bu modül ile girişimci karaktere sahip bu kişilerin fikirlerini ve geliştirdikleri projeleri şirket kurma yoluyla ticari değere dönüştürmelerini sağlamak, bunun için gerekli olan alt yapıyı sunmak

Faaliyetler

1.Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri vermek

2.Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilerek ve bu yarışmalar da dereceye giren girişimcilere şirketleşme konusunda BTÜ-TTO tarafından idari ve mali destek, yeni kurulan bu şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almalarını sağlamak

3.Bu kapsamda Teknopark’ta yer verilerek, proje oluşturmalarını desteklemek, bu bağlamda Kuluçka Alanlarının Oluşturulması için Teknopark içerisinde ön kuluçka/kuluçka şirketlerinin kurulmasını teşvik etmek

4.Benzer yâda yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması sağlamak

5.Yeni kurulan veya mevcut şirketlerin Ar-Ge projelerini izlemek, personel yapısının iyileştirmek, üniversitenin altyapılarından daha fazla yararlanması sağlamak, bu sürecin devamı olarak Ar-Ge proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla takip etmek

6.Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarını firmalara ve girişimcilere tanıtmak, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyişi hakkında girişimcilere danışmanlık desteği vermek

7.Bu danışmanlık kapsamında girişimcilerin Ulusal ve Uluslararası proje pazarları ve teknoloji platformlarına katılımının teşvik edilerek yönlendirilmesini sağlamak

8.Girişimcilere çağrı konusuna yönelik ilgili proje ekiplerinin oluşturulması desteği, duyurulara yapılan geri dönüşler sonucu akademik kümelenme yapılarak, proje ortakları oluşturulması ve çağrı için gerekli ön hazırlıkların yapılması

9.Üniversitemizin stratejik planına uygun olan projelere öncelik verilerek proje yazımı için gerekli çalışmalar başlatması, proje yazım ve hazırlık aşamasında deneyimli akademisyenlerin danışmanlıklarına başvurulması
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ELİTOK İrtibat : 0 488 217 4090  E-Posta Adresi :  Yavuz.Elitok@batman.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------