Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama Hizmetleri

Faaliyetler

1.Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması

2.Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi

3.FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, BTÜ-TTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması

4.Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi

5.Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

Formlar

1.Buluş Bildirim Formu

2.Patent Başvuru İstek Formu

Patent Araştırması Yapılabilecek Bağlantılar

           
TÜRKPATENT      EP-Espacenet     WIPO-Patent Scope     USPTO
 

Patent Mevzuatı

1. 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

2. 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

3. 29.09.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik

4. Batman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

5. Batman Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar Yönergesi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Oktay ADIYAMAN İrtibat : 0 488 217 3749  E-Posta Adresi :  Oktay.Adiyaman@batman.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------