Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Amaç ve Hedef Kitle

1. Batman Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma

2.Üniversitemizde bulunan laboratuvarlarda yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirme

3. Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapma

Faaliyetler

1.Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki laboratuvarların koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması

2.Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması

3.Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmaları, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunarak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması

4.Üniversitemizin laboratuvarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması

5.Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler üretmek

6.Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması

7.Başlatılan projelerin izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak

8. AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek vermek
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıda TÜR İrtibat : 0 488 217 4239  E-Posta Adresi :  MehmetRida.Tur@batman.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------