Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz araştırmacıları ile Teknopark'ta ve bölgemizde bulunan şirketlere yönelik ulusal ve uluslararası programların takibi, duyurulması ve programlara katılımın arttırılması.

Faaliyetler

1. Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular

2. Ulusal ve uluslararası proje ve hibe programlarının takibi, bunlarla ilgili KOBİ'ler ve diğer kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirlikleri

3. Destek programlarıyla ilgilenen ve merkezimize başvuran KOBİ'ler ve diğer ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanık hizmetleri

4. Tanıtım ve bilinçlendirme topantları sonucunda biraraya geen araştırmacı ve firmaların ortak proje yazmaları için destek olunması

5. Çağrı konularına göre proje yazma eğitimleri

6. Paydaşları biraraya getirerek destgek pşrogramları, başvuru süreçleri ve formların doldurulması hakkında bilgilendirilmesi

7. Elektronik ortamda veya yüzyüze görüşmeler ile başvuru süreçlerinin başlatılması  ve sonuçlandırılması

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birim Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARHAN İrtibat : 0 488 217 4080  E-Posta Adresi :  Gokhan.Karhan@batman.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------