Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Amaç ve Hedef Kitle

Batman Ünversitesi'nin Ar-Ge potansiyelini bölgemizde ki kurum ve kuruluşlar ile ticari firmalara tanıtmak, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi geliştirmek, firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

Faaliyetler

1. Öncelikle üniversitede ki akademisyenlerin, lisanüstüöğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi

2. Güncel araştırmacı veri tabanının oluşturulması

3. Üniversitemiz Ar-Ge laboratuvar alt yapı veritabanı güncellenmesi

4. Lisansüstü öğrencilerin araştırma ve proje yapma potansiyellerinin arttırılmasına yönelik olarak lisansüstü tez veritabanı oluşturulması

5. Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)

6. Üniversite genelinde akademik biim toplantıları organizasyonu

7. Akademisyen, sanayi kuruluşları ve meslek odalarına yapılacak ziyaretler ile BTÜ-TTO faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması

8. BTÜ-TTO faaliyetleri konusunda hem akademik camiada hem de işadamları ve sanayiciler arasında farkındalık yaratılması

9. Mevcut TTO'lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlenmesi, ortak projelerin geliştirilmesi

10. BTÜ-TTO'nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi hem de kurum dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

11. Proje planlama ve hazırlama, fikri, sınai ve mülkiyet hakları gibi konularda farkındalığın arttırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması

12. Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basıılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile BTÜ-TTO'nun verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık oluşturulması

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birim Sorumlusu Suat GÖK İrtibat : 0 488 217 4149 - 3648  E-Posta Adresi :  Suat.Gok@batman.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------