Yönetim Dokümanları
KEK-001 BTÜ Kalite El Kitabı Görüntüle
KYS-YD-001 Kalite Politikası Görüntüle
KYS-YD-002 Eğitim-Öğretim Politikası Görüntüle
KYS-YD-003 Araştırma-Geliştirme Politikası Görüntüle
KYS-YD-004 Yönetim Sistemi Politikası Görüntüle
KYS-YD-005 Toplumsal Katkı Politikası Görüntüle
KYS-YD-006 Uluslararasılaşma Politikası Görüntüle
KYS-YD-009 Uzaktan Eğitim Politikası Görüntüle
KYS-YD-010 Kalite Güvence Sistemi Politikası Görüntüle