Formlar
Yüksekokulumuzda kullanılan formlar, içeriklerinin değiştirilebilmesi için doğrudan word olarak indirilmektedir.
 
FR-001 Not Girme Formu İndir
FR-002 Ders Telafi Talep Dilekçesi İndir
FR-008 Ders Kayıt Formu İndir
FR-010 Öğrenci Dilekçe Formu İndir
FR-058 Notu Açıklanmayan Öğrenci Formu İndir
FR-059 Staj Başvuru Formu İndir
FR-060 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu İndir
FR-065 Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu İndir
FR-072 Sınav Yoklama Tutanağı İndir
FR-077 Ders Telafi Formu İndir
FR-108 Kısmi Zamanlı Öğrenci Aile Durum Bildirimi İndir
FR-109 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Tablosu İndir
FR-110 Kısmi Zamanlı Öğrenci Takip Formu İndir
FR-111 Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşme Metni İndir
FR-140 Engelli Öğrenci Başvuru Formu İndir
FR-182 Dilekçe Formu İndir
FR-183 Görevlendirme Formu İndir
FR-224 Ek Ders Ödemesi Formu-BTÜGF37_5 İndir
FR-265 Yaz Okulu Dilekçe İndir
FR-269 Not Düzeltme Formu İndir
FR-344 Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme) İle Yatay Geçiş Başvuru Formu İndir
FR-345 Ders Muafiyeti Başvuru Formu İndir
FR-347 Kayıt Dondurma Formu İndir
FR-348 Mazeret Sınavı Başvuru Formu İndir
FR-349 Mazeretli Ders Kayıt Formu İndir
FR-352    Tek Ders Sınavı Başvuru Formu                              İndir