Talimatlar
Talimat dosyalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
 
Acil Durum Talimatı Görüntüle İndir
Ambar Talimatı Görüntüle İndir
Deprem Talimatı Görüntüle İndir
Giriş Kapısı ve Güvenlik Kontrol Talimatı Görüntüle İndir
Kaza Önleme Talimatı Görüntüle İndir
Yangın Talimatı Görüntüle İndir
 Zehirlenme Talimatı Görüntüle İndir
Temizlik Personeli Çalışma ve Görev Yeri Talimatı Görüntüle İndir