Misyon ve Vizyon
Misyon;

Evrensel insanlık değerlerini ve anlayışları benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, kendisi ve çevresiyle uyumlu, milli ve manevi değerlere bağlı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sorgulayıcı-yaratıcı düşünceyi kullanabilen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkıda bulunabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmek üzere eğitim vermektir.

Vizyon;

Uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanlarına sahip, ülkemiz için kalifiye meslek elemanları yetiştiren, mezunları tercih edilen ve aranan, toplumun refahına ve gelişimine katkıda bulunan, insan sevgisini ön planda tutan, hoşgörülü, barışçı, katılımcı, uzlaşmacı, aklın ve bilimin ışığında uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrenciler yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Temel Değerlerimiz;
  • Eşitlik Özgürlük
  • Önderlik
  • Çağdaşlık
  • Paylaşımcılık
  • Tarafsızlık Ve Şeffaflık
  • Hoşgörülülük
  • Verimlilik
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Çevrecilik