Internal Control Regulations

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi Kurumsal Etik Kurul Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Tıklayınız

Batman Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi İletişim Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme Gözden Geçirme Değerlendirme Yönergesi Tıklayınız

Batman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi Tıklayınız.

Batman Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosedürü Tıklayınız

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Doküman Yönetimi Prosedürü Tıklayınız

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Dokümanlarının Numaralandırılması Talimatı Tıklayınız