Our University Compliance Action Plan

Batman Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için Tıklayınız

Batman Üniversitesi 2019 Yılı (Revize) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için Tıklayınız