Strategic Planning and Management Branch Directorate


Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Görevleri

a) Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak
b) İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak
c) İdarenin Stratejik Planını Hazırlanmasını Koordine Etmek
d) Birim Stratejik Planını Hazırlamak
e) Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibini Yapmak

Alanı ile ilgili konularda görüş vermek.