Accounting - Final Account and Reporting Branch Directorate

   

Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü Görevleri

a) Tetkik İşlemleri;
  1-Maaş İşlemleri
  2-Ek Çalışma Ücretleri (Ek Ders, Sınav Ücreti, Fazla Mesai ve İkinci Görev Aylığı)
  3-Sosyal Haklardan Doğan Ödemeler
  4-Personel Ödemeleri
  4.1-Ödeme İşlemleri
  4.2-Sgk Prim Bildirimleri
  5- Yolluk işlemleri
  6- Diğer Ödemeler
b) 5510 Sayılı Yasa Gereğince Primlerin Ödenmesi
  1- Beyana Esas İşlemler
  2- Hakkedişlerden Kesilen SGK Prim İşlemleri
c) Vergi Ödemeleri;
  1 - Dönemsel Vergi Ödemeleri
  2 – Hak edişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri
d) Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif)
e) Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler
  1- Maaş Ödemeleri İlgili İşlemler(Nafaka, İcra, Kefalet,  Sendika ve Emekli  Kes.)
  2- Kişilere Ait Emanet İşlemleri
  3- Diğer Emanet İşlemleri
  4- Nakit Teminat İşlemleri
f) Bütçe Emaneti İşlemleri
g) Bütçe Gelir İşlemleri;
  1- Banka İşlemleri
  1.1- Banka Tahsilatları
  1.2- Gönderme Emri İşlemleri
  2- Teminat Mektubu ve Kişilere Ait Menkul Kıymet İşlemleri
  2.1- Kabul İşlemleri
  2.2- İade İşlemleri
  2.3- İrat kayıt İşlemleri
  3- Döviz Hesabı İşlemleri
  3.1- Döviz Hesapları Gönderme Emri İşlemleri
  3.2- Döviz Hesapları Güncelleme İşlemleri
  4-Harcama Biriminde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri
h) Alacak Takip İşlemleri;
  1- Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler
  1.1- Dosyanın Açılması ve Tahsilat İşlemleri
  1.2- Vergi Kesintilerinin Mahsubu
  1.3- SGK Primlerinin Mahsubu
  2- Sayıştay Sorguları İlamları
  2.1- Sayıştay Sorguları ile İlgili İşlemler
  2.2- Sayıştay İlamları ile İlgili İşlemler
  3- Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar
i) Taşınır Mal Yönetim İşlemleri
  1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri
  1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi
  1.2- Taşınırın Muayene ve Kabul işlemleri
  2- Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırlar
  3- Taşınırların Sayım İşlemleri
  4- İade Edilen Taşınırların İşlemleri
  4.1- Dayanıklı Taşınırın İade Alınması
  4.2- Tüketim Malzemelerinin İade Alınması
  5-Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi
  5.1- Kurum İçi Devir Alma İşlemi
  5.2- Kamu İdaresi Devir Alma İşlemi
  6- Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi
  7- Kullanım Suretiyle Çıkış işlemi
  8- Devir Suretiyle Çıkış İşlemi
  8.1- Kurum İçi Devir Çıkış İşlemleri
  8.2- Kamu İdareleri Arası Devir Çıkış İşlemi 
  9- Yok Olma Nedeni İle Çıkış İşlemleri
  10-Hurdaya Ayrılma Nedeniyle Çıkış
  10.1- Taşınırın Hurdaya Ayrılma İşlemleri
  10.2- Taşınırın Hurdaya Verilme İşlemleri
  10.3- Taşınırın İmha Edilme işlemleri
  11- Taşınır Yıl Sonu İşlemleri
j) Taşınmaz Mal Envanterinin Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri
k) Proje İşlemleri
  1- TÜBİTAK Projesi işlemleri
  2- Bilimsel Araştırma Projesi İşlemleri
  3- San-Tez Projesi İşlemleri
  4- Mevlana Projesi işlemleri
  5- Farabi Projesi işlemleri
  6- Kalkınma Ajansı Projesi İşlemleri
  7- AB Hibeleri
  7.1- Erasmus Projesi
  7.2- Diğer AB Projeleri
l) Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri
m) Aylık ve Yıllık Yayımlanan Tablolar 
n) Yevmiye İşlemleri
o) Ay Sonu/Yıl Sonu İşlemleri
  1-Ay Sonu İşlemleri
  2-Yıl Sonu İşlemleri
p) Kesin Hesap İşlemleri

Alanı ile ilgili konularda görüş vermek.