Budget Performance Program Branch Directorate

               

1- Bütçe Performans Programı Şube Müdürlüğü Görevleri                                                                      
a) Performans Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek
                1) Performans Programı Raporu(Teklif)
                2) Performans Programı Raporu(Tasarı)
                3) Performans Programı Raporu(Nihai)
b) Performans Programı İzleme ve Değerlendirme
c) İdare Bütçesinin Hazırlanması
d) Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak
e) Bütçe Uygulamaları
                1- Revize İşlemleri
                2- Ödenek Aktarma
                3- Ödenek Serbest Bırakma
                4- Ödenek Ekleme
                5- Gelirli Ödenek Kaydı
                6- Gelir Fazlası Ödenek Kaydı
                7- Likit Karşılığı Ödenek Kaydı
                8- Bütçe İşleminin İptali
                9- Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme
                10- Tenkis Belgesi İşlemi

f) İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine etmek
g) Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları
h) Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak
i) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak
j) Alanı ile ilgili konularda görüş vermek.
k) İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine etmek
l) Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları
m) Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak
n) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak

Alanı ile ilgili konularda görüş vermek.