Taşınır, Satın Alma Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
                       
                   
             
Yaşar BESEN      
Şube Müdürü      
Bölüm : Taşınır, Satın Alma ve Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü  
e-Posta : yasar.besen@batman.edu.tr    
Telefon                : 0488 217  38 38    
İş Tanımı : Tıklayınız.    
       
             
Metehan OCAK      
Sayman          
Bölüm : Taşınır, Satın Alma ve Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü  
e-Posta: : metehan.ocak@batman.edu.tr    
Telefon: : 0488 217 3500    
İş Tanımı : Tıklayınız…    
             
       
             
             
Mehmet Nesim İŞ      
Ayniyat Saymanı      
Bölüm : Taşınır, Satın Alma ve Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü  
e-Posta: : mnesim.is@batman.edu.tr  
Telefon: : 0488 217 3889    
İş Tanımı : Tıklayınız.    
             
             
       
             
             
Mehmet Veysi TUTUMLU      
Bilgisayar İşletmeni          
Bölüm : Taşınır, Satın Alma ve Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü  
e-Posta: : mveysi.tutumlu@batman.edu.tr    
Telefon: : 0488 217 4051    
İş Tanımı : Tıklayınız.    
             
             
       
             
Mustafa AYYÜREK      
Memur          
Bölüm : Taşınır, Satın Alma ve Tahakkuk ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü  
e-posta : m.ayyürek@batman.edu.tr  
Telefon : 0488 217 3515    
İş Tanımı : Tıklayınız.