Program Koordinatörleri
S/N Program Koordinatör İletişim Bilgileri
1 Yaşlı Bakımı Öğr. Gör. Dr. Bilal TURAN tıklayınız.
2 Fizyoterapi Öğr. Gör. İdris DOĞAN tıklayınız.
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bezek GÜRE tıklayınız.
4 İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. Tuba YALÇIN tıklayınız.
5 Optisyenlik Dr. Öğr. Üyesi Enise ÖZERDEN tıklayınız.
6 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğr. Gör. Eda EMÜL tıklayınız.
7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Reşit ÇAKMAK tıklayınız.