Birim Kalite Komisyon Üyelerimiz
Görevi Unvanı - Adı Soyadı
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hazal Koray ALAY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ŞANLI
Üye Öğr. Gör. Devran AYYILDIZ
Üye Öğr. Gör. Aslıhan KARATAĞ
Üye Öğr. Gör. Ecem KAZU
Üye Şef Mehmet ONUŞ