Misyon & Vizyon
Mİsyon;
Sağlık alanında; uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları ile bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon;
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tercih edilen, üretken, önemli mesleki eğitim kurumları ile işbirliği sağlayabilen, topluma ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü bir akademik mesleki eğitim kurumu olmaktır.

Temel Değerler;
Eşitlik,
Özgürlük,
Önderlik,
Çağdaşlık,
Paylaşımcılık,
Tarafsız ve Şeffaflık,
Hoşgörülülük,
Verimlilik,
Yenilikçilik,
Yaratıcılık,
Çevrecilik.