Müdürlük

Doç. Dr. Şerif Rüzgar

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Kaya

Yüksekokul Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Devran Ayyıldız

Yüksekokul Müdür Yrd.

Kamuran Eroğlu

Yüksekokul Sekreteri