Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, topluma ve doğaya karşı duyarlı, moral değerlerin bilincinde, bilimsel bilgiyi önceleyen, mesleki nitelikleriyle donanımlı girişimciler yetiştirerek şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
 

Vizyonumuz


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, bilimsel bilgiyi önceleyen, moral değerlere sahip, ülkemizin eğitimde dünya standartlarını yakalayan saygın yüksekokullarından biri olmayı vizyon edinmiştir.  


Temel Değerlerimiz

Gelenekler ve değerler çerçevesinde aşağıdakilere önem verilmektedir.
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 • Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 • Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 • Meslek Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 • Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 • Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 • Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 • Açıklık                                                                      
 • Adil olmak
 • Akademik özgürlük
 • Çevre bilinci taşımak
 • Etik değerlere bağlılık
 • Hesap verebilirlik
 • Hoşgörülü olmak
 • İdealizm
 • İşbirliğine açık olmak
 • Katılımcılık
 • Kurumsallaşma
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Sosyal ve toplumsal sorumluluk
 • Yenilikçilik