Müdürün Mesajı

         Değerli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

         Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki çalışmalar, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı hedef edinmiş olan ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, paylaşmak ve çoğaltmak misyonu üzerine inşa edilmiştir.  Bu amaçla akademik odaklı/öğrenci merkezli yapısı ve alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla yüksekokulumuz programlarında öğrenim görmek isteyen adaylara önemli fırsatlar sunulmaktadır.

      Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, sosyal bilimler sahasındaki mesleki eğitim alanında köklü bir geçmişe sahiptir.  Yüksekokulumuz bünyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bankacılık, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Pazarlama ve Reklamcılık bölümleri mevcuttur. İlgili bölümlerimiz bünyesinde ise Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi,  Çocuk Gelişimi (İÖ),  Halkla İlişkiler ve Tanıtım,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) ve  Özel Güvenlik ve Koruma programları mevcuttur. Ayrıca 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarımıza da öğrenci alınması planlanmaktadır.

      Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun en önemli amacı, ülkemizin küresel rekabette ihtiyaç duyduğu mesleki kültür ve ahlaka sahip donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda Yüksekokulumuz programlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin mesleki gelişim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak ve yeteneklerinin gelişmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

        Başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.
 

                                                                                                                                                                                                    Doç.Dr. Ferhat KORKMAZ                                                                                                                                                                     Müdür