Müdürlük

Prof. Dr. Ferhat Korkmaz

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Kay

Yüksekokul Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Abdullah Yüksel

Yüksekokul Müdür Yrd.

İsmail DAĞAÇAR

Yüksekokul Sekreteri