Performans Hedefleri
 • Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Akademisyenlerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak,
 • Sunduğumuz hizmetlerin Kanunlara, Ana Statüye, Yönetmeliklere ve diğer mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak, 
 • Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak,
 • Akademisyenlerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin olmasını sağlamak,
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,
 • Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,
 • Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,
 • Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri hakkında ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,
 • Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak, 
 • Çalışan ve Akademisyen memnuniyeti oranının  % 75 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamak.