Amacımız
Proje Ofisi Koordinatörlüğü Genel Amaçları;
  • Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi yada gruplar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemek, kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, 
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak, 
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.