Genel Bilgiler
Merkezin Kuruluş ve Tarihçesi
Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 30 Kasım 2014 tarihli Yönetmelik Kapsamında kurulmuştur. Merkezin amaçları arasında; Petrol ve doğalgaz sektörünü ilgilendiren petrol, doğalgaz, jeotermal arama ve üretim, rafinaj ve taşıma ile ilgili konularda araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, kamu ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak bulunmaktadır.

Merkezin Yöneticisinin Mesajı
Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 30 Kasım 2014 tarihli Yönetmelik Kapsamında kurulmuştur. Merkezin amaçları arasında; Petrol ve doğalgaz sektörünü ilgilendiren petrol, doğalgaz, jeotermal arama ve üretim, rafinaj ve taşıma ile ilgili konularda araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, kamu ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak bulunmaktadır. Amacımız, en kısa sürede Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimize, yüksek teknolojiye sahip petrol ve doğalgaz araştırma laboratuarlarını kazandırmaktır. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarımız devam etmektedir.