TKYS/Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi
19 Haziran 2023, Pazartesi
Batman Üniversitesi "2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında Üniversitemiz personeline (TKYS Yetkilisi, Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi) 14.06.2023 tarihinde saat 13.30'da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli Şef Muhammed Mahsun ŞAHİN tarafından Batı Raman Kampüsü Rektörlük
Binası Konferans Salonunda "TKYS/Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi" konulu eğitim verildi.