​Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü
 
–Yönetmelik, yönerge ve mevzuat değişiklik taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi ve ilgili kurullarda görüşüldükten sonra taleplerin sonuçlandırılması,
–Ders Planlarının (müfredatlar) değişiklik revize taleplerinin  incelenerek değerlendirilmesi ve ilgili kurullarda görüşüldükten sonra taleplerin sonuçlandırılması,
–Öğrenci Konseyi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
–YÖKSİS’te alanıyla ilgili işlemlerin takibi,
–Öğrenci sayıları, istatistiki veriler ile ilgili iş ve işlemler ve yazışmalar, raporlar.
–Öğrenci affı ve azami süreler Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin zamanında yapılması ile ilgili yazışmalar,
–Not düzeltme taleplerinin mevzuat hükmleri çerçevesinde inncelenerek Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin zamanında yapılması ile ilgili yazışmalar,
–Akademik Takvimin hazırlanması ve yazışmaları ve ilgili kurullarda görüşüldükten sonra sonuçlandırılması,
–Girişimcilik ve KOSGEB yazışmaları ve takibi,
–MEKSİS ile ilgili Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin ve yazışmaların takibi,
–Bölüm ve Programlara ilişkin kılavuzların hazırlanması, kontenjanlarının OSYM sistemine girişlerinin yapılması ve yazışmalarının takibi,
–Üniversitemiz ile İrtifak hakkı sözleşmesi gereği şehit/gazi yakını öğrenciler ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin barınma işlemleri ve yazışmaları, komisyon üyeliği,
–Yatay Geçiş işlemlerine ait kontenjan verilerinin akademik birimlerden istenilmesine ilişkin yazışmalar, kontenjan verilerinin YÖKSİS'e taleplerin işlenmesi
–Dikey Geçiş İşlemleri,
–Pedagojik formasyon işlemleri  ile ilgili Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin ve yazışmaların takibi,
–Özel Öğrenci İşlemleri ile ilgili Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin ve yazışmaların takibi,,
–Özel Yetenek Sınavları ve Kılavuz İşlemleri,
–Stajlar ile ilgili yazışmaların takibi,
–Yaz Öğretimi il ilgili iş ve işlemlerin Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) veri girişlerinin zamanında yapılması ile ilgili yazışmalar,
–Arşiv İşlemlerinin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi,
–Strateji Geliştirme Dairesi ile ilgili yazışmalar,
–Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Devletlerarası Protokol vb. ile yerleşen öğrencilerin Kayıt, burs, ikamet izni vb. yazışmaların takibi) İşlemleri,
–Üyesi olduğu komisyonlarda toplantılara katılması, istenen bilgilerin hazırlanması,
–Birim Kalite Komisyon Üyeliği,
–Öğrenci Bilgi Sisteminde alanıyla ilgili işlemler,
–Görev tanımında belirtilen görevlerle ilgili Senato, Yönetim Kurulu, Komisyonlar için istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması,
–Üniversite Tanıtım ve Bilgilendirme Fuarlarına katılım,
–ISO 27001 Bilgi Yönetim Süreci Sorumlusu,
–Alanıyla ilgili CİMER, Bilgi Edinme ve öğrenci dilekçelerinin cevaplanması,
–Alanıyla ilgili mevzuat değişiklerinin ve resmi gazetenin takibi,
–Bölüm/Program Açma, Müfredat değişiklikleri ile ilgili yazışmalar, gelen taleplerin incelenmesi, ilgili kurullarda görüşülerek işlemlerin sonuçlandırılması
–Bölüm/Program Açma, Müfredat değişikliklerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) veri girişlerinin tamamlanması,
–Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kullanıcı tanımlama, yetkilendirme ve rol veri girişlerinin tamamlanması,
–ogrenciisleri@batman.edu.tr mail adresini günlük takip etmek,
–Daire Başkanlığı web sayfasındaki güncellemelerin yapılarak takip edilmesi,
–Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilecek diğer işleri ve işlemleri yapmak.