İş Akışları
 
İA-035 Araştırma Ve Uygulama Merkezi  İş Akışı
İA-036 Bölüm Programa Öğrenci Alımı İş Akışı
İA-040 Birim Açma İş Süreci
İA-055 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-257 Bölüm Program Açma İş Akışı
İA-258 Akademik Takvim İş Akışı
İA-259 Çift Anadal İşlemleri İş Akışı
İA-260 Yandal İşlemleri İş Akışı
İA-261 Kurumlararası Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-262 Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA-263 Kurumlararası Yatay Geçiş Giden Öğrenci İş Akışı
İA-264 Sürekli Ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması
İA-265 Satın Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı
İA-266 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı
İA-267 Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı
İA-268 Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı
İA-269 Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı
İA-270 Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı
İA-271 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
İA-272 Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı
İA-273 Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-274 Öğrenci Sınav Mazeret İş Akışı
İA-275 Sınav Tarihleri Belirleme Ve İlan İş Akışı
İA-276 Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı
İA-277 Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İA-278 Sınav Programları Not Girişi Ve İlanı İş Akışı
İA-279 Birim Kurul İşlemleri İş Akışı
İA-280 Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı
İA-281 Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı
İA-282 Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı
İA-283 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
İA-284 Ders Telafisi İş Akışı
İA-285 Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulunda Ders Alma İş Akışı
İA-285 Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulunda Ders Alma İş Akışı
İA-289 Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı
İA-291 Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
İA-293 Mezunlarla İlgili Yapılan İşlemler İş Akışı
İA-294 Mezuniyet İş Akışı
İA-298 Tek Ders Sınavı İş Akışı
İA-333 Özel Öğrenci Gelen İşlemleri İş Akışı
İA-342 Açılan Bölüm Programa Öğrenci Alınması İş Akışı
İA-343 Öğrenci Burs Destek İşlemleri İş Akışı
İA-351 Ders İçerikleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İA-354 Ek Sınavlara Katılma İşlemleri İş Akışı