Paydaşlarımız
PAYDAŞLARIMIZ İÇ PAYDAŞ (İP) / DIŞ PAYDAŞ (DP) ÖNEM DERECESİ ETKİ DERECESİ ÖNCELİĞİ
Kütüphane Personeli İP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Batman Üniversitesi Öğrencileri İP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Batman Üniversitesi İdari Personeli İP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Batman Üniversitesi Akademik Personeli İP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Sivil Toplum Kuruluşları DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Tedarikçiler DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
TÜBİTAK-ULAKBİM DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Türk Standartları Enstitüsü DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Üniversiteler DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
YÖK DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Hazine ve Maliye Bakanlığı DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Strateji ve Bütçe Başkanlığı DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Kamu İhale Kurumu DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Ulusal ve Uluslararası Yayınevleri DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış-İzle
Sayıştay DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Bankalar DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Protokol Kullanıcıları DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Yurtiçi-Yurtdışı Kütüphaneler DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış
Üniversitelerin Bilgi-Belge Yönetim Bölümleri DP Yüksek Güçlü Birlikte Çalış