Ödünç Verme Hizmetleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Batman Üniversitesi Mensuplarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinde Kütüphane koleksiyonlarından eşit ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefleyen bir anlayış doğrultusunda politika ve uygulama süreçleri geliştirir.

Batman Üniversitesi mensupları Kütüphane koleksiyonlarında bulunan kaynakları belirli sürelerde ödünç alabilir ve materyal türüne göre sürelerini uzatabilirler.

Öğrenci

Kitap

Gün

Dergi

Gün

Uzatma

3

15

1

7

2

Lisansüstü Öğrenci

Kitap

Gün

Dergi

Gün

Uzatma

5

21

1

7

2

İdari Personel

Kitap

Gün

Dergi

Gün

Uzatma

5

30

2

15

2

Akademik Personel

Kitap

Gün

Dergi

Gün

Uzatma

10

30

2

15

2

-Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kaynaklar 120 dakika (2 saat) ödünç verilmektedir.

-Ödünç alınmış kaynaklar Rezerv Koleksiyonu’na eklenmek veya başka bir mensubumuzun acil ihtiyacı dolayısıyla son iade tarihinden önce geri çağırılabilir.

-Kullanıcılarımız ödünç almış olduğu kaynakların iade süresini; iade süresine 2 gün kala Kütüphane Hesabınızdan oturum açarak veya Kütüphanemize başvurarak 2 defa uzatma işlemi yapabilirler.

-Ödünç kaynak alabilmek için Batman Üniversitesi’nin mensuplarına vermiş olduğu Kurumsal Kimlik Kartını göstermek zorunludur.

-İade süresine geçen her kaynak için günlük 0,25 krş gecikme cezası uygulanmaktadır.

-Ödünç iade işlemleri hafta içi 08:00-16:45 saatleri arasında yapılmaktadır.

-Referans kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler, el kitapları, albümler, haritalar v.b. gibi), dergilerin bulundukları yıllara ait sayıları ve Kütüphane yönetiminin ödünç alınmasında sakınca gördüğü kaynaklar ödünç verilmez.

-Kütüphanelerarası Ödünç (Inter Library Loan) kapsamında sağlanan kaynakların ödünç sürelerinin belirlenmesinde sağlayıcı Kütüphanelerin kuralları geçerlidir. ILL kaynakların süre uzatma talebi için tıklayınız.