Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Ekibi
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA EKİBİ
 
Doç. Dr. Erkin Nevzat GÜDELCİ Başkan
Doç. Dr. Meral SÜER Üye
Doç. Dr. Mücahit ÇAYIN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ferit EROL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MANAP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arzu EKİNCİ DEMİRELLİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ŞEKER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Koray ALAY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nur KULAKOĞLU DİLEK Üye