Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu
TOPLUMSAL KATKI KALİTE ALT KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Filiz AKBAŞ Başkan
Doç. Dr. Hanife ALACA Üye
Doç. Dr. Mahmut AYDIN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MANAP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülreyhan ŞUTANRIKULU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ORCAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şahide AKBULUT Üye
Halit KAVAK Üye