Swot Analizi
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler
 Bölgesinde yenilikte ve gelişimde lider olmayı amaçlayan bir yönetim anlayışının olması,
 Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi kapsamında “enerji üniversitesi” olması,
 Enerji üniversitesi uygulama alanlarından olan petrol üretim sahaları ve rafineriyle aynı yerde bulunması
 Bölge üniversiteleri içinde deneyimli ve yetişmiş elemanlar için cazibe merkezi oluşturmayı amaçlayan bir yönetim anlayışına sahip olması,
 Şeffaf, paylaşımcı, katılımcı, gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışının benimsenmesi,
 Şehirde kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olması,
 Genç ve dinamik, gelişime açık, özverili akademik ve idari kadrosunun olması,
 Öğrencilerin üniversite akademik personeliyle rahatlıkla iletişime geçebiliyor olması,
 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokollerinin olması,
 Eğitim verilen alanların ülke ve bölge ihtiyaçlarıyla uyumlu olması,
 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bulunduğu bölgenin farklı toplumsal kesimlerine hizmet veriyor olması,
 Güçlü bir laboratuvar alt yapısına sahip olması,
 Bulunduğu şehrin beşeri gelişime açık olması,
 Fiziki alt yapı açısından gelişmeye açık büyük bir kampüs alanına sahip olması,
 Yerleşkelerinin doğal yaşam, tarihi ve kültürel miras alanlarına yakın olması,
 Kente ulaşımın (havayolu dâhil) kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi,
 TRC3 bölgesindeki tek Diş Hekimliği Fakültesi’ne sahip olması,
 Teknokente sahip olması.
Zayıf Yönler
 Üniversitenin ürettiği hizmetlerden elde edilen gelirlerin düşük olması,
 Fiziki çalışma alanlarının tamamlanmamış olması,
 Mezun takip sisteminin etkin olarak kullanılamıyor olması,
 İç ve dış paydaşların hizmetine açık sosyal tesis ve konukevinin yetersiz olması,
 Öğrenciler ve üniversite mensuplarının kullanımına açık sportif tesislerin yetersiz olması
 Üniversiteye ait müstakil bir kültür ve kongre merkezinin olmaması,
 Üniversite kampüsünde kreş ve gündüz bakımevi bulunmaması,
 Üniversite idari personel sayısının yetersiz olması,
 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım için mevcut finansman desteğinin yetersiz olması,
 Bilimsel araştırma ve faaliyetlere sağlanan mali destek yetersizliği
 Üniversitenin ulusal ölçekteki tanıtımının yetersiz olması,
 Üniversite ana kampüsünün konuşlandığı yer itibariyle yerleşim alanlarına ve ana arter yollara uzak olması,
 Üniversitemizin tercih sıralamasındaki yerinin büyükşehirlerdeki üniversitelere nazaran düşük olması
 Üniversitenin bulunduğu ilin büyükşehir imkânlarına sahip olmaması,
Fırsatlar
 Bölgedeki genç nüfusun fazla olması, üniversite eğitimi alma eğiliminin artmış olması,
 Üniversitenin bulunduğu şehrin ve komşu şehirlerinin tarihî, kültürel ve doğal zenginliğinin cazibe oluşturması,
 Üniversitenin ülkemizdeki nitelikli akademik kadroları bünyesine katma konusunda aktif bir tutum sahiplenmiş olması,
 Batman’ın GAP kapsamında bulunan bir il olması ve bunun getirdiği fırsatların olması,
 Bölgenin gelişen üretim ve hizmet sektöründe nitelikli işgücüne artan talep olması,
 Dünyada sürekli eğitimin yaygınlaşması ve uzaktan eğitim teknolojilerinin sunduğu imkânların genişlemesi,
 Kentin sağlık turizmi açısından gelişmeye açık olması,
 Bulunduğu şehirde kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilecek yetkin tek akademik kuruluş olması
 Kamu kuruluşları ve STK’ler ile yeni proje yapma potansiyelinin olması
 Batman’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imalat sanayinde cazibe merkezleri programına dâhil edilmiş olması,
 Üniversitenin bulunduğu bölgenin coğrafi, kültürel, ekonomik ve sosyal dokusunun yeni akademik çalışmalar için imkân sunması,
 Üniversitenin bulunduğu şehirde hızla gelişen sanayi kuruluşlarının bulunması,
 Üniversitenin üstlendiği enerji ihtisas alanında hizmet veren ulusal ölçekteki sanayi kuruluşlarının bulunuyor olması
Tehditler
 Üniversitemizin bünyesinde kurulan bazı bölümlere hâlihazırda ve gelecekte öğrenci kaydının yeterli düzeyde olmaması ve bu bölümlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması,
 Bilimsel araştırma fonlarının yetersiz olması,
 Üniversitede kurulan bazı bölüm ve programlardaki mezun sayısının ülke genelinde sayıca fazla olması,
 Ülkemizin genel istihdam problemleri nedeniyle mezunlarımızın iş bulmakta zorlanması,
 Üniversite personeline ek ödeme yapabilecek döner sermaye kaynaklarının yeterli olmaması,