Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME KALİTE ALT KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Tarık ARAL Başkan
Prof. Dr. Mustafa OKUMUŞ Üye
Doç. Dr. Erdem SEVEN Üye
Doç. Dr. Ramazan TEKİN Üye
Doç. Dr. Şerif RÜZGAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KAYRİ Üye
Yasin DURAN Üye