Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KALİTE ALT KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ Başkan
Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ Üye
Doç. Dr. Mücahit ÇAYIN Üye
Doç. Dr. Orhan TURAN Üye
Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL Üye
Doç. Dr. Ümit DİLEKÇİ Üye
Öğr. Gör. Meriç ÖNCÜL Üye
Ahmet AYDIN Üye