Sempozyum Özellikleri
• Uluslararası Akademik bir sempozyum
• İsteğe bağlı çevirim içi veya yüz yüze
• Bildiriler yalnızca dijital olarak basılacaktır
• Organizasyon komitesi tarafından belirlenen seçilmiş makaleler, bir revizyon sürecinin ardından aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır.
JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ( https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetech )
JOURNAL OF LIFE SCIENCES ( https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid )
EUROPEAN JOURNAL OF TECHNIC (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejt )