Düzenleme Komitesi
Onursal Başkan: 
Prof. Dr. İdris DEMİR (Batman Üniversitesi Rektörü), idris.demir@batman.edu.tr
 
Sempozyum Başkanı:
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN, huseyin.aydin@batman.edu.tr
 
Organizasyon Kurulu:
• Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Mühendislik Bilimleri Editörü), huseyin.aydin@batman.edu.tr
• Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ (Sosyal Bilimler Editörü), ferhat.korkmaz@batman.edu.tr
• Doç. Dr. Hasan SAYĞILI (Fen Bilimleri Editörü), hasan.saygili@batman.edu.tr
• Doç. Dr. Süleyman BAŞARAN, suleyman.başaran@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Emre DİLEK, SebahattinEmre.dilek@batman.edu.tr
 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ, ahmet.yildiz@batman.edu.tr
 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZEL, ahmet.guzel@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi Ercan GÖRDEGİR, Ercan.Gordegir@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi Esra LEVENT KAÇMAZ, esra.kacmazlevent@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER, meral.süer@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi Tolga TOPKAYA, tolga.topkaya@batman.edu.tr
• Dr. Öğr. Üyesi İlhan ÇİÇEK, ilhan.cicek@batman.edu.tr
 Dr. Öğr. Abdullah MANAP, abdullah.manap@batman.edu.tr
 Dr. Öğr. Zahir SÜSLÜ, zahir.suslu@batman.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Remziye ERDEM, Remziye.erdem@batman.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mutlu CANPOLAT, Mutlu.Canpolat@batman.edu.tr
• Öğr. Gör. Nurullah ŞAŞMAZ, nurullah.sasmaz@batman.edu.tr
• Araş. Gör. Emrah IŞIK, emrah.isik@batman.edu.tr
• Araş. Gör. Kayhan TUNÇ, kayhan.tunc@batman.edu.tr
• Araş. Gör. Mehmet Emin DEMİR, emin.demir@batman.edu.tr
• Araş. Gör. Serkan BATI, serkan.bati@batman.edu.tr
• Araş. Gör. Ferhat AKKUŞ, ferhat.akkus@batman.edu.tr
• Dr. Hafzullah İŞ, hafzullah.is@batman.edu.tr