Makale Çağrısı
Değerli Bilim İnsanları;

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU’nun ana amacı mühendislik ve doğa bilimlerindeki gelişme düzeyini ve sosyal bilimler ve toplum üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, bilimsel bilginin endüstri ve toplumda yaygınlaştırılmasını ve faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bilimsel alana ve literatüre katkı sağlayan siz bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Enerji, günümüzde sosyal refahın en belirleyici parametrelerinden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda, müreffeh toplumlar genellikle enerjisi kendi öz kaynaklarından sağlayarak üreten toplumlardır. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU’nun ana teması enerji ve toplumdur. Enerji, günümüzde sosyal refahın en belirleyici parametrelerinden biri haline gelmiştir. Müreffeh toplumun inşası, kendi öz kaynaklarını kullanarak enerji üretmekle mümkün olabilmektedir.
ISENS-21, genç araştırmacı adayların deneyim kazanmasına da olanak sağlamaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilime katkı sağlayan değerli akademisyenlerle bir araya gelmesi için bir ortam oluşturulmaktadır.
Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler isteğe bağlı olarak hakemli dergilerde makale ya da ISBN numarası alınarak e-kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyumda sunulan özet bildiriler ISBN numaralı özet bildiri kitabında yayınlanacaktır.
"ENERJİ ve TOPLUM" temalı ISENS-21’i “International Symposium on Engineering, Natural and Social Sciences”ı çalışmalarınızla onurlandırmanızı diliyoruz.
 

Düzenleme Kurulu Adına
Prof.Dr.Hüseyin AYDIN ​​(Sempozyum Başkanı),
Batman Üniversitesi, Batman / Türkiye