Düzenleme Kurulu
Onur Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İdris Demir

Düzenleme Kurulu Başkanı
Öğr. Gör. Ayşegül Saylan

Düzenleme Kurulu
Arş. Gör. Dr. Duygu Kızıldemir
Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Önal
Öğr. Gör. Oğuzhan Bozbayır
Öğr. Gör. Ömer Özdemir
Arş.Gör. Muaz Güneş
Adnan Yağız
Fatma Zehra Ay
Abdurrahim Ekinci
Serkan Mandacı
Gül Şeyma Çil

Sekreterya
Bilgehan Bozbayır
Zeynep Nur Tosun
İrem Müjdeci
Burak Arslan
Baran Ekici
Şevval Şengül
Ayşenur Bozkurt
Abdussettar Yıldırım
Sara Yenmez
Eylül Mural