Katılım Çağrısı
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ’23
Batman Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Kongresi’23, yüz yüze ve online oturumlar halinde düzenlenecektir. Literatüre önemli katkılar sunması temennisiyle hazırlanan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan kongremiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bildiri sunumları ile gerçekleştirilecektir. Kongremize gönderilen her bildiri, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında uygun bulunan bildiriler kongremizde sunulacaktır.

Düzenleme Kurulu olarak 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştireceğimiz kongremizde, zengin içeriği ile tatmin edici bir bilimsel çalışma düzenlemeyi planlamaktayız. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin sözlü bildirileriyle katılabilecekleri kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Farklı disiplinlerden bildirilerin sunulabileceği kongremizde konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine katkı sağlamak ve çözüm odaklı düşünme yöntemlerinin gelişmesine ışık tutmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kongresi’23, “Geleceği Şekillendirmek” ana teması üzerine oluşturulmuştur. Geleceği şekillendirirken her alanda yaşanan değişimleri ve gelişimleri yakından takip ederek öğrenciler arasındaki bilgi paylaşımını,  iletişimi ve iş birliğini artırmayı amaçlamaktayız.

Multidisipliner bir anlayış ile hazırlanan çalışmaların sunulacağı ve “En İyi Bildiri Ödülü”nün de verileceği Uluslararası Öğrenci Kongresi’23’te bilime önemli katkılar sağlamış akademisyenler misafir olarak yer alacaktır. Kongremize göstereceğiniz ilgi ve desteklerinize şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla
         
Düzenleme Kurulu Adına
Öğr. Gör. Ayşegül SAYLAN (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)
Batman Üniversitesi, Batman/Türkiye