Temel Değerler
Temel Değerler

Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
Adil olmak
Katılımcı olmak
Ekip çalışması
Disiplinler arası çalışma
Şeffaflık
Etik olmak
Kalite ve deneyimi ilke edinmek
Yenilikçi ve yaratıcı olmak
Çevreci olmak
Bilimsel süreci takip etmek
Toplum yararını gözetmek
Dini mirası özümsemek
İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip olmak
Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilmek